Quản lý dự án xây dựng   
  

Cung cấp các giải pháp, phần mềm và hệ thống quản lý dự án xây dựng cho chủ đầu tư, tổng thầu, phầu phụ, tư vấn giám sát.
 - Chào giá/đấu thầu.
 - Quản lý tiến độ thực hiện.
 - Quản lý thi công.

  
   Quản lý phân phối sản phẩm   
  

Cung cấp các giải pháp, phần mềm và hệ thống quản lý kênh phân phối.
 - Mặt hàng, đơn giá....
 - Quản lý đại lý cấp 1, cấp 2...
 - Quản lý chương trình marketing, khuyến mại.
 - Quản lý các nhóm phát triển thị trường.

  
   Quản lý bán hàng   
  

Cung cấp các giải pháp, phần mềm và hệ thống quản lý bán lẻ
 - Quản lý mặt hàng, đơn giá nhập xuất...
 - Quản lý khách hàng.
 - Quản lý các chương trình khuyến mại.
 - Sử dụng một phần mềm cho một hoặc nhiều đại lý.

  
   Tính toán hiệu năng cao   
  

Cung cấp các giải pháp, phần mềm và hệ thống tính toán hiệu năng cao
 - Bài toán tính toán hiệu năng tĩnh: Nhận đầu bài và trả kết quả là các phương án tối ưu.
 - Bài toán tính toán hiệu năng động: Cung cấp các phần mềm tính toán hiệu năng cao theo hao phí (vật tư, nhân lực, máy, thời gian)

  
   Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp   
  

Tư vấn xây dựng hệ thống tin học hóa quản lý doanh nghiệp đơn giản hiệu quả phù hợp với môi trường Việt Nam.

  
      
      
  Công ty Công nghệ và Dịch vụ BHKIT  
Phone:(084) 0986114689